Ga naar zoekveld

Lied van verlangen

In 't huis mijns Vaders zijn op Gods tijd, voor al zijn kind'ren plaatsen bereid. Wijd open staat de poort, die leidt naar 't zalig oord, vreugde is ons bereid in eeuwigheid. Naar 't huis mijns Vaders verlangt mijn geest, met al Gods kind'ren op 't bruiloftsfeest! De paarlen poorten noodt, waar zonde is noch dood, hoe heerlijk zal dat zijn, bij Jezus mijn! In 't huis mijns Vaders, door Hem bereid, is Jezus Koning in eeuwigheid. Wijd open staat die poort, die leidt naar 't zalig oord, vreugde is ons bereid in eeuwigheid.