Ga naar zoekveld

Looft, looft de Heer

Looft, looft de Heer! Verheft nu Zijn eer! Want Zijn genade en goedertierenheid blijft in der eeuwigheid, blijft in der eeuwigheid, blijft in der eeuwigheid. Liefde is de Heer Hij mint ons zo teer! Zijn grote liefde, Zijn trouw en wijs beleid, blijft in der eeuwigheid. blijft in der eeuwigheid. blijft in der eeuwigheid. Dankt, dankt de Heer Geeft lof Hem en eer! Al 't schepsel prijst Hem en Zijne heerlijkheid, blijft in der eeuwigheid. blijft in der eeuwigheid. blijft in der eeuwigheid. blijft in der eeuwigheid. blijft in der eeuwigheid.