Ga naar zoekveld

Maranatha

Als Jezus morgen komen zou vond hij ons dan bereid Zien wij wel vol verlangen naar die grote eeuwigheid Zijn wij verzoend voor onze schuld zodat je komen mag Als Jezus morgen komen zou dan had je nog een dag Want als de Heiland eenmaal komt Gods plannen zijn gewis Zult Gij de grote rechter zien die uw verlosser is Onpeilbaar diep is zijn gena Sta daar maar veel bij stil O haast u, haast u, haast u toch ’t Gaat om uws levenswil Als Jezus morgen komen zou zijn wij dan wel verblijd Als hij, die uitziet naar die dag zijn grote komst verbeidt Zo wordt er alles toch vervuld wat er nog komen mag Als Jezus morgen komen zou dan had je nog een dag Want als de Heiland eenmaal komt Gods plannen zijn gewis Zult Gij de grote rechter zien die uw verlosser is Onpeilbaar diep is zijn gena Sta daar maar veel bij stil O haast u, haast u, haast u toch ’t Gaat om uws levenswil Als Jezus morgen komen zou wat heb je nog voor tijd O stel niet uit wat u nog kan verzoen uw schuldigheid Bekeer u toch en vlucht tot Hem die zegt: 'Kom maar, het mag' Als Jezus morgen toch eens kwam dan had je nog één dag