Ga naar zoekveld

Maranatha

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn? Komt de tijd dat alles anders wordt, er geen tranen en geen rouw meer zijn? Iedereen zal zien hoe Jezus komt op de wolken met bazuingeschal. Vol van luister, stralend als de zon; Heer, hoe lang nog voor U komen zal? Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer, kom! Heer, wij zien met groot verlangen uit naar het eeuwig koninkrijk van God. Waar uw kerk zal stralen als uw bruid; met haar bruidegom verenigd wordt. Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer, kom! Hef je handen op en kijk omhoog. Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, met een brandend hart vervuld van hoop. Jezus komt. Er is een nieuwe dag! Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer, kom! Niets is beter dan bij U te zijn. Wat een vreugde om te leven zonder pijn. Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer, kom. Jezus, wacht toch niet langer, kom.