Ga naar zoekveld

Medley Psalm 146

a. Laat ons nu vrolijk zingen, komt, heft uw lied’ren aan voor Hem, wie alle dingen, altijd ten dienste staan. Ik wil de Heer daarboven, lofprijzen hier op aard, ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart. b. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, zing die u het leven geeft. Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft. Ziel, gij zijt geboren tot, zingen voor den Heer uw God c. Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God. Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik Zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft, worde geloofd door al wat leeft. Halleluja Halleluja.