Ga naar zoekveld

Mijn Jezus mijn Redder (Juich voor de Heer)

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van Uw liefde Heer. Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben brengen U voortdurend eer. Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zingt van de Koning, en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van Uw naam. U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep mijn leven lang loven, want U heb ik lief niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.