Ga naar zoekveld

Mijn Vader dank U wel

Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, U al mijn gedachten en verlangens kent, dat U zo stil en rustig en begrijpend bent, mijn Vader, dank U wel. Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt, dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, voor troost, die U mij geeft in onzekerheid, mijn Vader, dank U wel. Ik dank U voor de diepe vrede en de rust, voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust, ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult, mijn Vader, dank U wel. Mijn woorden schieten vaak te kort, o Heer, wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer, ‘k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer, mijn Vader, dank U wel. Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan, dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan, dat ik U in dit lied van harte danken kan, mijn Vader, dank U wel.