Ga naar zoekveld

Mildheid en majesteit

Mildheid en majesteit, God in Zijn waardigheid, werd in zachtmoedigheid een mens zoals wij. Heer van de eeuwigheid, teder en toegewijd, wast ons de voeten, Hij werd nederig en klein. O, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit, kom en aanbid Hem, want dit is uw God, uw God, want dit is uw God, uw God. Vaders voorzienigheid, beeld van Zijn zuiverheid, leerde gehoorzaamheid al was Hij de Zoon. Droeg elke marteling toen Hij door ’t lijden ging, bad bij Zijn kruisiging: vergeef wat ze doen. O, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit, kom en aanbid Hem, want dit is uw God, uw God, want dit is uw God, uw God. Wijsheid uitzonderlijk, God ondoorgrondelijk, heeft ons zo wonderlijk Zijn liefde betoond. Brengt ons barmhartigheid, schenkt ons standvastigheid, tilt onze mens’lijkheid omhoog tot Zijn troon O, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit, kom en aanbid Hem, want dit is uw God, dit is uw God.