Ga naar zoekveld

Nabij Gods hoog verheven troon

Nabij Gods hoog verheven troon Is iemand die steeds voor mij pleit; Hij is volmaakt, Gods eigen zoon En Priester tot in eeuwigheid. Mijn naam, geschreven in zijn hand, Bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik weet: Geen aanklacht houdt meer stand, Wanneer mijn redder pleit voor mij, Wanneer mijn redder pleit voor mij. AI klaagt de satan mij steeds aan, Terwijl hij wijst op al mijn schuld, Ik kijk omhoog en zie Hem staan Die alles voor mij heeft vervuld. Omdat Hij al mijn zonden droeg En door zijn bloed ben ik nu vrij, Want Jezus' offer was genoeg Voor Gods vergeving ook voor mij, Voor Gods vergeving ook voor mij. Ja, Hij is mijn gerechtigheid, Want zie, het Lam is opgestaan! Hij troont als Heer der heerlijkheid, Wiens liefde eeuwig zal bestaan. Ik leef in Hem en Hij in mij; Zo één met Hem sterf ik niet meer; Eens zal ik zitten aan zijn zij, Mijn Jezus, Redder en mijn Heer. Ik leef in Hem en Hij in mij; Zo één met Hem sterf ik niet meer; Eens zal ik zitten aan zijn zij, Mijn Jezus, Redder en mijn Heer. Mijn Jezus, Redder en mijn Heer.