Ga naar zoekveld

Neem Heer mijn beide handen

Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind, tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind! Te zwaar valt m’ elke schrede, als ‘k U verlaat. O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat. O, doe genaad’ ervaren aan ’t bevend hart, en breng het tot bedaren bij vreugd en smart! Laat m’ aan uw voeten rusten, mij, hulp’loos kind, vertrouwen en berusten, voor d’ uitkomt blind! En blijft m’ ook soms verborgen uw grote macht, Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. Neem dan mijn beide handen en leid uw kind, tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind!