Ga naar zoekveld

Nu sijt willekome

Nu sijt willekome Jesu lieven Heer, Gij komt van alsoo hoghe, van alsoo veer Nu sijt willekome van den hoghen hemel neer. Hier al in dit aertrijck sijt Gij gesien noijt meer. Kyrieleys Christe kyrieleison laet ons singen blij Daar meed’oock onse leijsen beghinnen vrij Jezus is geboren op den heijligen Kersnacht Van een maget reijne die hoog moet sijn geacht Kyrieleys D’ herders op den velde hoorden een nieu liedt Dat Jezus was geboren sij wisten ‘t niet Gaet aan geender straten en gij sult hem vinden klaer Beth’lem is de Beth’lem is de Beth’lem is de stede daer ‘t is geschiet voorwaer Kyrieleys