Ga naar zoekveld

O Heer die onze Vader zijt

O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld, met liefde zijn vervuld. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee. Geef dat ook wij Uw nodend woord, vertrouwen, volgen ongestoord, op weg gaan met U mee, op weg gaan met U mee. Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart. Maak Gij ons rein en welgezind, en spreek tot ons in vuur en wind, o stille stem in ’t hart, o stille stem in 't hart.