Ga naar zoekveld

O Jezus Christus, licht ze bij

O Jezus Christus, licht ze bij, die leven aan uw licht voorbij. Voeg ze met uwe kudde saam, opdat zij niet verloren gaan. Vervul met uw genadeschijn, die op verkeerde paden zijn. Sta bij, die heim'lijk in zijn hart, verlokt en aangevochten wordt. Verlicht het oog dat u niet ziet, leid hem weerom die u verliet. Verzamel, die verwijderd gaan, versterk ze die in twijfel staan. Dan zullen zij, niet meer vervreemd, voor tijd en eeuwigheid vereend, in aarde en hemel, dan en nu, allen tezamen danken u.