Ga naar zoekveld

O, schepper Gods die alles grondt

O, Schepper God, die alles grondt de aarde en het hemelrond, de dag een kleed van licht verstrekt, de nacht met zoete slaap bedekt, die rust geeft aan het lege lijf en het tot werken weer bereidt. Wat overdag is opgekropt lost in de stille rust weer op. Dank voor de dag die is volbracht, blijf ons nabij in deze nacht. Ons lofgezang volbrengen wij slechts met uw hulp, God, sta ons bij. Dan klinkt een lied, een stem vol kracht vanuit de diepten van ons hart, uit liefde puur op U gericht, met ons verstand, aan U verplicht.