Ga naar zoekveld

Omdat ik geloof

Ik geloof in God de Vader, ik geloof ik God de zoon, in de heil’ge Geest de trooster, drie enig God, eeuwig is zijn troon. Geboren uit de maagd Maria, is gestorven aan het kruis, opgestaan en opgevaren, bereid voor ons een hemels thuis. Heilig, heilig, lam voor ons geslacht. Waardig, waardig, heerlijkheid en macht. De glorie, aanbidding, de lof en de eer, aan Jezus de Heer, omdat ik geloof. Ik geloof in een eeuwig leven, met zijn kostbaar bloed betaald, dat wij als zijn bruidsgemeente, door hem worden thuis gehaald. Heilig, heilig, lam voor ons geslacht. Waardig, waardig, heerlijkheid en macht. De glorie, aanbidding, de lof en de eer, aan Jezus de Heer, omdat ik geloof. Heilig, heilig, lam voor ons geslacht. Waardig, waardig, heerlijkheid en macht.