Ga naar zoekveld

Onze schuilplaats is God

Er is hoop die groter dan de dood is Er is leven sterker dan het sterven Er is licht dat niemand ooit kan doven Er is liefde die nooit teleur zal stellen Er is vrede ver voorbij de onrust Er is blijdschap dieper dan de tranen Er is sterkte zelfs in onze zwakte Er is trouw die ons niet zou verlaten Onze hulp en onze verwachting Is in U voor eeuwig Dus richten wij onze harten naar boven Vertrouwen wij op de God die wij loven Niemand die ons uit Uw handen kan roven Een machtige rots, onze schuilplaats is God Er is troost die sterker dan de pijn is Er is vreugde groter dan ons lijden Er is antwoord midden in de twijfel Overwinning dwars door al ons strijden Onze hulp en onze verwachting Is in U voor eeuwig Dus richten wij onze harten naar boven Vertrouwen wij op de God die wij loven Niemand die ons uit Uw handen kan roven Een machtige rots, onze schuilplaats is God Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen En alle tranen voor altijd zal drogen Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: Een machtige Rots, onze schuilplaats is God Onze hulp, Jezus bent U Onze hulp en onze verwachting is in U Onze hulp en onze verwachting is in U Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig Dus richten wij onze harten naar boven Vertrouwen wij op de God die wij loven Niemand die ons uit Uw handen kan roven Een machtige rots, onze schuilplaats is God Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen En alle tranen voor altijd zal drogen Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: Een machtige rots, onze schuilplaats is God