Ga naar zoekveld

Onze Vader

Onze Vader in de Hemel heilig is Uw naam Laat Uw Koninkrijk spoedig komen Laat Uw wil worden gedaan In de hemel, zo ook hier op aard’ Want van U is het Koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid Onze Vader in de Hemel geef ons daag'lijks brood En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen hen vergeven die ons iets schuldig zijn. Want van U is het Koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad Want van U is het Koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid Amen, amen