Ga naar zoekveld

Op die dag

Er komt een dag dat ieder zal erkennen Dat U regeert als koning van ’t heelal Een dag waarop elke knie zal buigen En elke tong uw naam belijden zal Er klinkt een lied van duizendmaal tienduizend Een machtig koor van eng’len rond de troon Met luide stem klinkt dag en nacht hun loflied Eer aan het lam, glorie voor Gods zoon Op die dag buig ik neer voor de troon van mijn Heer Hij is de koning van de schepping Wij aanbidden het lam dat de schuld op zich nam En wij belijden Jezus Christus als Heer Op die dag, die dag Van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid Voor eeuwig en eeuwig amen Van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid Voor eeuwig en eeuwig Op die dag buig ik neer voor de troon van mijn Heer Hij is de koning van de schepping Wij aanbidden het lam dat de schuld op zich nam En wij belijden Jezus Christus als Heer Op die dag, die dag Die dag, die dag