Ga naar zoekveld

Op U, mijn Heiland blijf ik hopen

Op U mijn Heiland blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, Uw tempel zijn. O Gij, wiens aard’ en hemel zingen, verkwik mij met Uw heil’ge gloed. Kom met Uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed. Vervul o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart Uw komst verbeidt. Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid. Blijf in Uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. O mocht ik Uwe troost ervaren, doe intocht Heer in mijn gemoed.