Ga naar zoekveld

Overwinningslied

Lang voordat de tijd begon Stond mijn leven in God’s hand geschreven Geliefd, gered, door hem bemind aanvaardde hij mij als zijn kind Door zijn lijden aan het kruis is mijn schuld vergeven en ontving ik een nieuw leven Hij richt mij op wanneer ik val Leid mij door het donk’re dal Ik aanbid U met alles wat ik in mij heb en zing voor U mijn Heer Heel de schepping aanbidt U met een loflied en geeft U de hoogste eer Wij zingen eer en glorie, lof, aanbidding waardig is het Lam op de troon Halleluja, ik verhoog zijn naam Eer en glorie, lof, aanbidding waardig is het Lam op de troon Halleluja, ik verhoog en aanbid U met alles wat ik in mij heb en zing voor U mijn Heer Heel de schepping aanbidt U met een loflied en geeft U de hoogste eer Aan het einde van de tijd vertragen zal elke knie zich buigen, elke tong getuigen Heel de schepping juicht en zingt als het lied van overwinning klinkt