Ga naar zoekveld

Psalm 100

Juich aarde, juich alom den Heer Dient God met blijdschap, geeft Hem eer Komt, nadert voor Zijn aangezicht Zingt Hem een vrolijk lofgedicht Gaat tot Zijn poorten in met lof Met lofzang in Zijn heilig hof Looft Hem aldaar met hart en stem Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem Want goedertieren is de Heer Zijn goedheid eindigt nimmermeer Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht Tot in het laatste nageslacht