Ga naar zoekveld

Psalm 108

Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid; 'k zal zingen voor de Opperheer, 'k zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luit, waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 'k Zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Ik zal, o Heer, uw wonderdaân, uw roem de volken doen verstaan, want uwe goedertierenheid is tot de heem'len uitgebreid. Uw waarheid heeft noch paal, noch perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen en leer al d' aard uw grootheid zingen