Ga naar zoekveld

Psalm 108

Mijn hart o hemelmajesteit is tot uw dienst en lof bereid ‘k zingen voor de Opperheer ‘k zal psalmen zingen tot zijn eer Gij zachte harp, gij schelle luit waakt op, dat niets uw klanken stuit ‘k Zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken Ik zal o Heer, Uw wonderdaan uw roem de volken doen verstaan want uwe goedertierenheid is tot de heem’len uitgebreid Uw waarheid heeft noch paal noch perk maar streeft tot aan het hoogste zwerk Verhef U boven ’s hemels kringen en leer heel d’aard uw grootheid zingen