Ga naar zoekveld

Psalm 116

God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer Ik lag gekneld in banden van de dood, daar d'angst der hel mij alle troost deed missen; ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Ik zal met vreugd’ in 't huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken elk heff' met mij de lof des Heren aan