Ga naar zoekveld

Psalm 116

God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen Hij neigt zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen Hij schenkt mijn hulp, hij redt mij keer op keer Ik lag geknield in banden van de dood Daar d’angst der hel mij alle troost deed missen Ik was benauwd omringd door droefenissen maar riep de Heer dus aan in al mijn nood Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, U al mijn geloften brengen ‘k Zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen in ’t heiligdom waar ’t volk vergaderd is