Ga naar zoekveld

Psalm 119, Gezang 139

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, mijn pad ten licht, om ’t donker op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed, bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik Uw wet die heilig is en goed, door Uw gena bestendig zal bewaren. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door Uw Geest uw wetten leer, dan zal mijn tong Uw redenen vermelden, want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o Heer, Gij zult de vlijt van die U zoekt vergelden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.