Ga naar zoekveld

Psalm 119

Gelukkig zijn die eerlijk van gemoed en zonder schijn, de wet van God betrachten die Hij op ’t spoor van Godsvrucht wand’len doet. Gelukkig die bij dagen en bij nachten uw wil gedenkt, en U als ’t hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Geef leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp leidt mij in rechte sporen. Zoals een schaap heb ik gedwaald in ’t rond. Dat onbedacht zijn Herder heeft verloren. Heer, zoek uw knecht ook als ik uw wet schond, want ik volhard om naar uw wil te horen. Met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik, Heer, U zoeken. Met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik, Heer, U zoeken. Met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik, Heer, U zoeken. Met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik, Heer, U zoeken. Gelukkig die bij dagen en bij nachten uw wil gedenkt, en U als ‘t hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Ik klem mij vast aan uw getuigenis. O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen! Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. Ik zal de weg van uw geboden lopen.