Ga naar zoekveld

Psalm 136 - Looft den Heer

Looft den Heer, want Hij is goed, Glorie, halleluja, Looft Hem met een blij gemoed; Glorie, halleluja, Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja, Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja Looft Gods wijsheid; door Zijn woord Glorie halleluja, Bracht Hij al de heemlen voort; Glorie, halleluja, Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja, Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja Die in onzen lagen stand, Glorie, halleluja, Ons genadig bood de hand; Glorie, halleluja, Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja, Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja Geeft den God des hemels eer, Glorie, halleluja, Lof zij aller schepslen Heer'; Glorie, halleluja, Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja, Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja