Ga naar zoekveld

Psalm 34

Komt, maakt God met mij groot Verbreidt, verhoogt, met hart en stem Den nooit volprezen naam van Hem Die ons behoedt in nood Ik zocht in mijn gebed Den Heer, ootmoedig met geween Hij heeft mij in angstvalligheên Geantwoord, mij gered God slaat een gram gezicht Op bozen, die Hem tegenstaan Hij doet hun naam met hen vergaan Door 't hoogste strafgericht Maar Hij ziet gunstig neer Op hem, die naar Zijn wetten leeft God is het, Die hem uitkomst geeft Zijn groten naam ter eer De Heer verlost en spaart het leven van wie Hem bemint Al wie bij God zijn toevlucht vindt wordt schuldeloos verklaard