Ga naar zoekveld

Psalm 68

God zij geprezen met ontzag, Hij draagt ons leven dag aan dag, Zijn naam is onze vrede, Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht, dat wordt ons niet ontnomen, Hij droeg ons door de diepte heen, de Here Here doet alleen, ons aan de dood ontkomen. Gij mogendheden, zing een lied, zing Hem die koninklijk gebiedt, hier en in alle landen, Hij heft Zijn stem, een stem van macht, Uw sterkte zij Hem toegebracht, strek tot Hem uit Uw handen. Zijn heerlijkheid en hoog bevel, staan wakend over Israël, geen wankeling gedogend. Doorluchtig is Uw majesteit, geef aan Uw volk standvastigheid, o Here God hoogmogend.