Ga naar zoekveld

Psalm 74

U is de dag, U is de nacht, o Heer De zon, de sterren rusten in uw handen Gij stelt een grens vast tussen zee en landen bepaalt de tijd voor der seizoenen keer O Heer, die zo uw koningsmacht betoont wil eindlijk toch uw naam, uw eer gedenken Zie hoe een volk van dwazen U durft krenken en hoe de vijand openlijk U hoont Sta op, o God, sta op, beslecht uw pleid en maak een einde aan de hoon der dwazen Vergeet niet hoe uw tegenstanders razen en hoe hun overmoed ten hemel schreit