Ga naar zoekveld

Psalm 81

Zingt nu blij te moe, 't machtig Opperwezen, enen lofzang toe; om ons heilgenot worde Jakobs God gejuich geprezen. Ik, Ik ben de Heer; 'k ben uw God, die heilig, ijver voor Mijn eer; die u door Mijn hand uit Egypte land leidde, vrij en veilig. Opent uwen mond, eist van Mij vrijmoedig op Mijn trouwverbond; al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij 't smeekt, mild en overvloedig.