Ga naar zoekveld

Psalm 99

Heer, U bent een machtig koning, in uw hart begint het recht. Regels zijn een veilige woning, voor eenieder, goed of slecht. Door uw wet en recht te geven, wijst U op uw heiligheid. Onderwerp je, kies het leven, heilig is Hij, majesteit. Hij is de koning die hoog en verheven, eeuwig regeert op zijn troon. Laat alle volken zijn goedheid belijden, heilig, voor eeuwig de Heer. Here, God, U schonk het leven, aan uw volk dat schuldig was. Al de schuld hebt U vergeven, maar geen kwaad bleef ongestraft. Ieder moet zijn macht erkennen, buig je neer voor onze God. Niemand zal het nog ontkennen: Heilig, heilig; Hij is God. Hij is de koning die hoog en verheven, eeuwig regeert op zijn troon. Laat alle volken zijn goedheid belijden, heilig, voor eeuwig de Heer. Hij is de koning die hoog en verheven, eeuwig regeert op zijn troon. Laat alle volken zijn goedheid belijden, heilig, voor eeuwig de Heer. Hij is de koning die hoog en verheven, eeuwig regeert op zijn troon. Laat alle volken zijn goedheid belijden, heilig, voor eeuwig de Heer.