Ga naar zoekveld

Samenzangmedley

a. Zingt de Here een nieuw lied, zingt de Here gij ganse aarde. Zingt de Here prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen, want God is majesteit. Zingt de Here een nieuw lied, zingt de Here gij ganse aarde. Zingt de Here prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag. b. Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. c. U zal ik loven, Heer, met mijn ganse hart, o God, ik wil uw wonderen verhalen, in u wil ik mij verheugen. U zal ik loven, Heer, met mijn ganse hart. Ik zal u maken tot het voorwerp van mijn vreugde. Halleluja. U zal ik loven, Heer, met mijn ganse hart, o God, ik wil uw wonderen verhalen, in u wil ik mij verheugen. U zal ik loven, Heer, met mijn ganse hart. Ik zal u maken tot het voorwerp van mijn vreugde. Halleluja.