Ga naar zoekveld

Samenzangmedley

a. Looft God, met bazuingeklank, geeft Hem eer, bewijst Hem dank. Looft Hem, met de harp en luit, looft Hem, met de trom en fluit, looft Hem, op Uw blijde snaren! Laat zich 't orgel overal, bij het juichend vreugdgeschal, tot des Heren glorie paren. b. Mijn hart, o Hemel majesteit, is tot Uw dienst en lof bereid; 'k zal zingen voor den Opperheer, 'k zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij zachte harp, Gij schelle luit, waakt op, dat niets Uw klanken stuit'. 'k Zal in den dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. c. Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.