Ga naar zoekveld

Scheepke onder Jezus' hoede

’t Scheepke onder Jezus’ hoede Met zijn kruisvlag hoog in top Neemt als arke der verlossing Allen, die in nood zijn, op Al staat de zee ook hol en hoog En zweept de storm ons voort Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord En ‘t veilig strand voor oog Zon, bestraal het kleine scheepje Winden, stuwt het zacht vooruit Golven, draagt het naar de verten Waar Gods einder zich ontsluit Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’ God houdt zich aan zijn woord. Wij hebben ’s vaders Zoon aan boord En ‘t veilig strand voor oog