Ga naar zoekveld

Soli Deo Gloria

Ik doolde in het duister, ontdaan van alle luister, bevreesd en ongerust. Maar Christus is gekomen, Hij heeft mij aangenomen: in sola fide vind ik rust Wat kan ik Jezus geven Ik vind in heel mijn leven niets waar ik prat op ga. Het is van weinig waarde, wat ik vergaard’ op aarde ik leef in sola gratia Waar zal ik wijsheid zoeken Is er onder de boeken één die mijn angsten sust De Geest Gods heeft geschreven, Woord alleen schenkt leven sola scriptura geeft mij rust sola fide en sola gratia en sola scriptura soli deo gloria