Ga naar zoekveld

Stil

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer Houd mij vast in uw sterke hand Als de oceaan haar krachten toont zweef ik met u hoog boven de storm Vader u bent sterker dan de vloed Dan word ik stil, u bent mijn God Vind rust mijn ziel in God alleen Ken zijn kracht, vertrouw hem en wees stil Als de oceaan haar krachten toont zweef ik met u hoog boven de storm Vader u bent sterker dan de vloed Dan word ik stil, u bent mijn God Als de oceaan haar krachten toont zweef ik met u hoog boven de storm Vader u bent sterker dan de vloed Dan word ik stil, u bent mijn God Dan word ik stil, u bent mijn God Als de oceaan haar krachten toont zweef ik met u hoog boven de storm Vader u bent sterker dan de vloed Dan word ik stil, u bent mijn God Dan word ik stil, u bent mijn God