Ga naar zoekveld

Stille Nacht

Stille nacht, heilige nacht Davids Zoon, lang verwacht die miljoenen eens zaligen zal wordt geboren in Betlehems stal Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer. Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint. Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor. Stille nacht, heilige nacht. Vrede en heil wordt gebracht. Aan een wereld, verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!