Ga naar zoekveld

Trouwe Vader

Trouwe Vader, hoor ons bidden, dank U wel voor deze dag, voor Uw trouw en voor Uw liefde, voor Uw Zoon, die 't leven gaf. Maar ik ben voor U een zondaar, in mijn mond en in mijn hart. Trouwe Vader schenk vergeving, voor de zonden deze dag. Here Jezus wees mijn Heiland, leid mijn leven elke dag. Geef mij moed en ook vertrouwen, dat ik tot U komen mag. 'k Bid om vrede in de wereld, voor de honger in een land. Leer ons naar Uw wil te leven, aan Uw trouwe Vaderhand.