Ga naar zoekveld

Van u wil ik zingen

Van u wil ik zingen, wie d’eng’len omringen, al juichend getuigend, uw goedheid, o Heer. ‘k Wil loven en danken, met woorden en klanken en prijzen uw goedheid en liefde steeds meer. Moog’ hier dan mijn zingen, uw heem’len doordringen en juub’lend zich mengen, met hemelse toon. Tot ‘k eenmaal hierboven, u eeuwig mag loven, als ‘k juichend zal staan, bij uw stralende troon.