Ga naar zoekveld

Veilig in Jezus armen

Veilig in Jezus' armen veilig aan Jezus' hart; daar in zijn teer erbarmen daar rust mijn ziel van smart. Hoor, 't is het lied der eng'len zingend van liefd' en vree, ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee. Veilig in Jezus' armen veilig aan Jezus' hart; daar in zijn teer erbarmen daar rust mijn ziel van smart. Jezus mijn dierb're toevlucht, Jezus, U stierf voor mij. Dat op die Rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij. Heer, laat mij lijdzaam wachten totdat het duister vliedt en 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet. Veilig in Jezus' armen veilig aan Jezus' hart; daar in zijn teer erbarmen daar rust mijn ziel van smart.