Ga naar zoekveld

Vleugels

Heer, wil mij op uw vleugels nemen, zoals een arend met haar jongen doet. Totdat de stormwind is verdwenen, dekt Gij mij met uw vleugels toe. Heer, wil mij op uw vleugels dragen, zoals een arend met haar jongen doet. Als ik vermoeid door zorg en vragen, soms niet meer weet, hoe ik vliegen moet. Want ik roep, Heer van dood en leven, vang mij op, voordat ik val. Blijf met uw liefde om mij zweven, zodat ik nimmer vallen zal. Heer, wil mij op uw vleugels leiden, zoals een arend met haar jongen doet. Onder mij steeds uw vleugels spreiden, in voor-, maar ook in tegenspoed. Want ik roep, Heer van dood en leven, vang mij op, voordat ik val. Blijf met uw liefde om mij zweven, zodat ik nimmer vallen zal. Al zijn mijn vleugels lam geslagen en vind ik vliegend niet de weg terug. Ik voel uw vleugels die mij dragen, mij vergezellen in mijn vlucht, mij vergezellen in mijn vlucht. Want ik roep, Heer van dood en leven, vang mij op, voordat ik val. Blijf met uw liefde om mij zweven, zodat ik nimmer vallen zal. Blijf met uw liefde om mij zweven, zodat ik nimmer vallen zal, zodat ik nimmer vallen zal, zodat ik nimmer vallen zal.