Ga naar zoekveld

Volle verzeek’ring

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn wedergeboren door Jezus' bloed Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn Volle verlossing, om vrij te zijn ‘k mag alles leggen in Zijne hand Het hart naar boven, ’t oog hemelwaarts zo Jezus volgen naar ’t vaderland Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn Volle bewustheid, Hij leeft voor mij dit geeft mij blijvend heerlijk genot 'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij 'k Mag nu steeds leven voor mijne God Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn