Ga naar zoekveld

Vrede

Hartgrondig mogen wij op aarde leven, Volmondig van geluk en liefde spreken. God zegent ons, bevestigt ons bestaan, geeft ons ruim baan. In bloei gezet door Gods barmhartigheden dromen wij van een wereldwijde vrede, een nieuwe aarde waar God bij ons woont, is onze hoop. Als vreemdelingen leven wij op aarde zolang zij zich vervreemdt van Gods genade, wij aarden niet waar men zich niet bekeert, waar onrecht heerst. Wij mogen werken aan de grote vrede, biddend en zingend, dienend en hoopgevend, wij vieren Gods beloften en wij doen wat Hij bedoelt.