Ga naar zoekveld

Zegenbede

De Here zeeg'ne en behoede u. De Heer doe zijn aanschijn over u lichten en geev' u vrede. De Heer zal uwe uitgang en ingang bewaren van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen, amen.