Ga naar zoekveld

Zegenbede

De Here zeeg’ne en behoede U De Heer doe zijn aanschijn over u lichten en geev’ u vrede De Heer zal uwe uitgang en ingang bewaren/hobo van nu aan tot in alle eeuwigheid Amen Amen