Ga naar zoekveld

Zie de zon (met: Dan zingt mijn ziel)

Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam. Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar in de oceaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam. Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht, geuren ontelbaar zweven af en aan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God Hoe groot zijt Gij Hoe groot zijt Gij Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God Hoe groot zijt Gij Hoe groot zijt Gij