Ga naar zoekveld

Zing van zijn trouw

Zing van zijn trouw, zo wonderbaar, zijn majesteit en macht, van zijn beloften eeuwig waar, die zijn gena ons bracht. 't Genadewoord is vast en sterk als 't scheppingswoord weleer, de stem die schiep het ganse werk spreekt vrede van de Heer. Nu juicht mijn zwakke hart in hem, 'k ben zeker van zijn heil. Een nieuwe schepping wekt zijn stem, zijn liefde zonder peil.