Ga naar zoekveld

Zonder maat is Gods erbarmen

Zonder maat is Gods erbarmen, weidser dan de oceaan; zo vol mildheid is Zijn oordeel, meer dan vrijheid bieden kan. Onze zorgen, onze zonden, vallen juist de hemel zwaar; nergens is het oordeel milder en genadiger dan daar. Want de mate van Gods liefde, overstijgt de mensenmaat; niemand is zo ruim van harte, kent zo’n milde overdaad. Met de maat waarmee wij meten en Hem menen trouw te zijn, doen wij Hem te kort; wij denken van Zijn liefde veel te klein. Zo voluit geldt Zijn bevrijding, Die met bloed bezegeld is: danken wij niet onze vreugde, aan Hem die gekruisigd is? Deze rijkdom aan genade, geldt ook wat te wachten staat: nieuwe scheppingen die bloeien, als de hemel open gaat. Kenden wij maar liefdes eenvoud, waar wordt dan Zijn woord van eer; niets dan vreugde zou ons deel zijn, louter vreugde in de Heer.